OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR
İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
 
 
 
          23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
          Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
          685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
 
 
 
BAŞVURU YERİ                :Çorum Valiliği İl Ohal Bürosu
BAŞVURU ADRESİ           : Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No:1 Merkez Çorum
                                               (Eski Nüfus Müdürlüğü hizmet yeri)
BAŞVURU ZAMANI         :17 Temmuz 2017-14 Eylül 2017 Arası
 
BAŞVURU KONUSU         :
                                               a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma
          ya da ilişiğin kesilmesi.                                   
                                      b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
                                      c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel
                                               sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim
                                               kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler,
                                               haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
d) Emekli personelin rütbelerinin alınması.